You are here

News

The best Science Club - Competition

Competition for the best Science Club in the field of Optics and Photonics / student branch of SPIE / OSA / IEEE (PL only)

Konkurs na najlepsze Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne ogłasza konkurs na najlepsze Koło Naukowe Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE w roku 2022.
W konkursie rywalizować mogą Koła Naukowe lub oddziały studenckie (SPIE/OSA/IEEE) działające przy polskich uczelniach w obszarze optyki i fotoniki.
Wyróżnione Koło Nuakowe uzyska tytuł "Najlepsze Koło Naukowe roku 2022", dyplom oraz nagrodę pienieżną.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: mwojtkowski@ichf.edu.pl do 15-03-2023.
Szablon wniosku i regulamin znajdują się w załącznikach poniżej.

Day of Photonics 2022

Day of Photonics 2022 meeting is held on Friday 21-10-2022.

Agenda:

1. Int. Day of Photonics

2. PSP finances

3. Information on activities in the field of photonics (PKOpto, PPTF, PhotonHub, IDUB-PW)

4. Conferences organized by PSP members in 2022/23

5. XV PSP anniversary (2023), Int. PSP Conference (SPIE, OPTICA, OSK....), Photonics Job Fair

6. PLP issues plan

7. Member affairs & other

Day of Photonics at ICTER International Centre for Translational Eye Research

Tomasz Woliński - Senior Member of Optica

Optica announced Senior Members for 2022, Tomasz Woliński is one of them ! A total of 170 Optica members have received the distinction of Senior Member, which recognizes their experience and professional accomplishment within the field of optics and photonics.
More information here

Advanced Photonics receives high IF & CS !

Advanced Photonics, published by SPIE and Chinese Laser Press, announces its first-ever Impact Factor and CiteScore rankings, both exceeding 13.

The journal's initial Impact Factor is 13.58, ranking it 5 out of 101 journals in Journal Citation Reports' (JCR) Optics category. The journal also received a CiteScore of 13.8, ranking it 12 out of 205 journals in the Atomic and Molecular Physics, and Optics category in the Scopus database.

Award for best master's thesis in optics and photonics

Polish Physical Society will give annually an award for "the best master's thesis in the field of optics and photonics".
[PL] Polskie Towarzystwo Fizyczne będzie przyznawało coroczną nagrodę za „Najlepszą pracę magisterską w zakresie optyki i fotoniki”.

More info here.

Walne Zgromadzenie PSF 2022

Program Walnego Zgromadzenia
Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego
w dniu 20. maja 2022

  1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Sprawozdanie Zarządu PSP za rok 2021 (http://photonics.pl/)
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2021) oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021.
  8. Działalność Stowarzyszenia w 2022 r.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Photonics Job Fair

Date: 20-05-2022
Where: Warszawa, Koszykowa 75, Faculty of Physics.

10:00 Stands opening of the Photonics Job Fair
12:00-13:00 General meeting of PSF (Walne Zgromadzenie PSP) (Audytorium Wydziału Fizyki)
13:15 The ceremonial opening of the Photonics Job Fair , short presentations, films,...
14.00 Networking lunch
15.00 Photonics Job Fair closingExhibitors at the Photonics Job Fair:

The best Science Club - Competition

Competition for the best Science Club in the field of Optics and Photonics / student branch of SPIE / OSA / IEEE (PL only)

Konkurs na najlepsze Koło Naukowe w obszarze Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne ogłasza konkurs na najlepsze Koło Naukowe Optyki i Fotoniki /studencki oddział SPIE/OSA/IEEE w roku 2021.
Celem Konkursu jest wyróżnienie aktywności koła Naukowego działającego przy polskiej uczelni.
W konkursie rywalizować mogą Koła Naukowe lub oddziały studenckie (SPIE/OSA/IEEE) działające przy polskich uczelniach w obszarze optyki i fotoniki.
Wyróżnione Koło Nuakowe uzyska tytuł "Najlepsze Koło Naukowe roku 2021", dyplom oraz nagrodę pienieżną w wysokości 2000zł.
Wnioski prosimy przesyłać na adres: mwojtkowski@ichf.edu.pl do 04-05-2022.
Szablon wniosku i regulamin znajdują się w załącznikach poniżej.

25 ICO & 16 OWLS

25th Congress of the International Commission for Optics (ICO) • 16th International Conference on Optics Within Life Sciences (OWLS).
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), and a scientific associate of the International Council of Science (ICS). Its objective is to contribute, on an international basis, to the progress and diffusion of knowledge in the fields of optics and photonics. The ICO has the missions to foster advanced optics science and technology and to promote the development of science and technology in developing countries.

(5-9)-09-2022
Dresden, Germany
https://www.ico25.org/