Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021 - 15 września

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się stacjonarnie (z zachowaniem aktualnych przepisów sanitarnych) w dniu 15 września (środa) 2021 r. w Audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec około godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu PSP za rok 2020 (dostępne wkrótce na stronie PSP: http://photonics.pl/) oraz podsumowanie mijającej kadencji.
 5. Wystąpienie ustępującego po 33 latach Skarbnika PSP prof. Andrzeja Domańskiego (pdf w załączeniu).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2020) oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Wybory nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2021- 2025:
  • zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na Prezesa PSP,
  • wybór Prezesa PSP,
  • zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Zarządu PSP (6-9 osób),
  • wybór członków Zarządu PSP,
  • zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSP (3-5 osób),
  • wybór członków Komisji Rewizyjnej PSP.
 10. Plan działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji, a w szczególności w latach 2021/22.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie przypominamy, że bierne i czynne prawo wyborcze posiadają jedynie aktualni Członkowie Stowarzyszenia. Składki zalecamy uregulować wcześniej przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://photonics.pl/node/5).

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego

Home

Welcome

Photonics Society of Poland (PSP) - Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne was transformed from the SPIE Poland Chapter on October 18, 2007 during the Extraordinary General Meeting of the SPIE Poland Chapter members. All the members unanimously voted (103 out of 199 SPIE PL members) for transformation of the SPIE Poland Chapter to Photonics Society of Poland. The similar unanimous decision was confirmed by the General Members Meeting on February 25, 2008. The whole registration process of the Photonics Society of Poland was finished in March 2008 by official approval of the National Registration Court in Warsaw.

The reaction of SPIE Headquarters was straightforward and enthusiastic:

“I wish you a very successful meeting later this week and assure you of an ongoing close and supportive relationship with the new Photonics Society of Poland. SPIE’s leadership recognizes and greatly appreciates the wonderful work done by the chapter members in Poland and I know there is sadness in a way at losing our model chapter, but we believe that this step is the fullest recognition of what the chapter there has done. We wish all our chapters had developed in a way to take a similar step”. (Eugene Arthurs)

The official opening ceremony of the Photonics Society of Poland took place on May 31, 2008 during First Symposium of PSP.

Photonics Society of Poland (PSP) is presently with its 233 members (as of October 25, 2019) the largest and the most powerful optics/optoelectronics/photonics organization in Poland. It has already started integration and consolidations activities with Polish Technology Platform on Photonics, Committee of Electronics and Telecommunication/Polish Academy of Sciences and with Polish Committee of Optoelectronics/ Society of Polish Electrical Engineers.

ZEISS International Day of Light

This year’s International Day of Light is on Sunday, May 16. UNESCO instituted this annual, global initiative in 2018 to raise awareness about light-based technologies in science, high-tech, art and culture, as well as the critical role that these technologies play in people's daily lives.

This year marks the first time we're celebrating International Day of Light at ZEISS. We organized a free virtual event including series of scientific talks from various ZEISS experts aligned with the spectrum of light. These presentations are designed for a broad audience and will offer fascinating insights into the intersection of light and optical technologies from the ZEISS portfolio.

Event Information:
Event Date/Time: Sunday, May 16th from 8am - 12pm PCT (5pm – 9pm MESZ/CEST)
Program: Please find the complete program on the ZEISS International Day of Light webpage.

Walne Zgromadzenie PSF 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego, które  w tym roku odbędzie się w formie zdalnej poprzez platformę MS Teams w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek).  Początek Zgromadzenia o godz 11.00 w pierwszym, a o godz. 11.15 w drugim terminie. Szczegółowy link  zostanie przesłany w terminie późniejszym.

Pages

Subscribe to photonics.pl RSS