You are here

STL 2022

STL 2022 - XIII Sympozjum Techniki Laserowej

SLT is polish conference. [In PL] Głównym celem Sympozjum jest wymiana informacji i upowszechnianie wiedzy naukowo-technicznej z obszarów techniki laserowej i optoelektroniki. Sympozjum organizowane jest od 1984 r. i biorą w nim udział przedstawiciele czołowych ośrodków akademickich, instytutów badawczych oraz szerokie grono wytwórców i użytkowników techniki laserowej.

(19-23)-09-2022
Karpacz, Poland
http://sympozjumtechnikilaserowej.pl/